Vägröjningar (5+5)

Vägröjningar (5+5)

Vägröjning 5+5 ger en öppen och sund skogsväg

Kvarnmon Flis AB utför vägröjningar enligt metoden 5+5 som innebär:

  • Området från vägkant och ca fem meter avverkas rent.
  • Ytterligare ca fem meter gallras där framtidsträden sparas.
  • Efter att avverkat material är flisat och bortkört tas resterande småsly bort med en röjningsfräs.

Fördelar för skogsbilvägen

  • Vägen torkar mycket snabbare upp då både vind och sol får större effekt.
  • Växtligheten hindrar inte trafik och då speciellt vintertid.
  • Bättre sikt och mindre viltolyckor.
  • Jakten underlättas.

Fördelar för skogsavdelingarna

  • Den ofta mycket tjocka ridå längs skogsbilvägen blir produktiv skogsmark då tramtidsträden friställs och får mer sol. luft och vatten.
  • Det går lättare från vägen att besikta skogsavdelningarna.
  • Framtida åtgärder som röjningar, gallringar och slutavverkningar förbilligas.
 

Ekonomi

Vi genomför samtliga väguppdrag genom att vi avverkar enl uppgörelse och köper tillbaka avverkad volym.
Vägröjningarna 5 + 5 kan oftast minska kostnaden då ökad volym tas ut.
Begär offert då förutsättningarna är olika från fall till fall

Anm

Vägröjning 5 + 5 kombineras lämpligen med att vägdiken rensas till ursprungligt djup och att vägtrummor byts vid behov. Väghyvling och uppgrusning kan vara andra lämpliga tilläggsåtgärder.