Träflis

Träflis

Kvarnmon Flis AB levererar träflis och tjänster till ett 80-tal pannor i Jämtland.

Metod

  • Vi flisar direkt i flisbilar eller skeppor, vilket innebär att flisen inte kommer i kontakt med marken. Flisen blir därmed helt ren från grus, sten och stubbar.
  • Flisen lagras under tak vilket innebär att det inte regnar och snöar på flisen. Det medför att en mycket hög fliskvalitet kan levereras året om utan is, sammanfrysning och blötpartier.
  • Flis kan levereras av tre olika typer. Stamvedsflis, träddelsflis och grotflis/skogsflis.
  • Flis levereras I olika torrhalter från 45 % till 85 %.
  • Flis kan levereras i olika storlekar beroende på de olika pannornas krav. Vi kommer gärna och besöker för rådgivning.
  • Vår torkningsmetod bygger på den urgamla metoden ”syrafällning” där trädens egna blad och barr tar ur fukten ur virket. Därutöver har flisen en egen torkningsförmåga då det förvaras luftigt under tak.

Fördelar med Kvarnmons flis

  • Avsaknaden av sten, stubbar, is och sammanfrysningar ger en stabil energiproduktion i pannan med mycket få jourinsatser och reparationer beroende på flisen.
  • Rätt typ av flis till respektive panna ger höga verkningsgrader, låga askvärden och bra driftsekonomi.
  • Erfarenhet och kompetens, hur ser din anläggning ut?.

Prislista flis

Priserna i denna prislista avser huggen flis sållad
med såll 50 × 50 mm. Torrhalt ca 65 %.

Flisen är lagrad under tak eller flisad direkt i skeppa.

360 kr/MWh
340 kr/m3s
1210 kr/ton

Priserna är exkl. moms och angivna fritt våra lager i Häggenås, Höglunda, Strömsund, Sikås.

Eventuella kostnader för lastning och transport tillkommer.
Begär offert vid större volymer.

Höjd prislista pga dieselhöjningar gäller fr.o.m 2022-03-15 och avser uppdrag i Jämtland.
Reservation för ändringar. Alla priser exkl. moms.

Bokning av flisningsuppdrag görs lättast direkt med Oskar Kallström 073-0510556 oskarkallstrom@hotmail.com eller oskar@kvarnmon.net