Träflis

Träflis

Kvarnmon Flis AB levererar träflis till ett 20-tal pannor i Jämtland.
Ibland flisar vi kundens egna material och sköter logistiken

Metod

  • Vi flisar direkt i flisvagnar eller flisbilar, vilket innebär att flisen inte kommer i kontakt med marken. Flisen blir därmed helt ren från grus, sten och stubbar.
  • Flisen lagras under tak vilket innebär att det inte regnar och snöar på flisen. Det medför att en mycket hög fliskvalitet kan levereras året om utan is, sammanfrysning och blötpartier.
  • Flis kan levereras av tre olika typer. Stamvedsflis, träddelsflis och grotflis/skogsflis.
  • Flis levereras I olika torrhalter från 45 % till 75 %.
  • Flis kan levereras I olika storlekar beroende på de olika pannornas krav.
  • Transporter till köparna sker antingen flisbilar eller specialbyggda traktorvagnar.
  • Vår torkningsmetod bygger på den urgamla metoden ”syrafällning” där trädens egna blad och barr tar ur fukten ur virket. Därutöver har flisen en egen torkningsförmåga då det förvaras luftigt under tak.

Fördelar med Kvarnmons flis

  • Avsaknaden av sten, stubbar, is och sammanfrysningar ger en stabil energiproduktion i pannan med mycket få jourinsatser och reparationer beroende på flisen.
  • Rätt typ av flis till respektive panna ger höga verkningsgrader, låga askvärden och bra driftsekonomi.

Prislista flis

Priserna i denna prislista avser huggen flis sållad
med såll 50 × 50 mm. Torrhalt ca 65 %.

Flisen är lagrad under tak.

X kr/MWh
X kr/m3s
X kr/ton

Priserna är exkl. moms och angivna fritt våra lager i Häggenås, Höglunuda, Föllinge eller Strömsund

Eventuella kostnader för lastning och transport tillkommer.

Begär offert vid större volymer.

Reservation för prisändringar.