Slutavverkning

Slutavverkning

Kvarnmon Flis AB åtar sig att genomföra slutavverkningar med uttag av sågtimmer, stolp, massaved och energi.
Svåra contortaavdelningar är särskilt intressant pga det höga energivärdet.

Därutöver kan vi genomföra

  • Dikesrensning.
  • Markberedning.
  • Plantering.
  • Vägrestaureringar.
  • Vägbyggen.

Anm

Vi ser väldig potential i att ta ut energi ur contortaavveklingar då det är högt energiinnehåll och blir en utsökt energiflis.
Lägre avverkningskostnader då kvistar och toppar får sitta kvar på massaveden. Grothantering behöver inte göras. Skotningen förenklas med få sotiment.