Prislista flisning

Prislista flisning

CLAAS XERION 5000 + BIBER 92 med såll 80 × 80mm.

4200 kr/timme.
Etablering 4 000 kr.
Tillägg för 60 × 60 såll 300 kr/timme.
Tillägg för 50 × 50 såll 400 kr/timme.
Tillägg för 35 × 35 såll 600 kr/timme.

Flisning på hög med BIBER 92 och såll 100 × 100.

Stamved 50 kr/m3fub.
Träddelar 25 kr/MWh.
Grot 30 kr/MWh.
Etablering 4 000 kr.

Vid orent material debiteras 2 500 kr per extra knivbyte.

Traktortåg eller flisbil med släp

1 200 kr/timme.
Etablering 1 200 kr.

Traktor med en flisvagn eller lastbil utan släp

900 kr/timme.
Etablering 900 kr.

Täckduk

185 löpmeter, bredd 6 meter, 6 660 kr/rulle. Fritt Strömsund.

Vi offererar gärna komplett uppdrag flisning + logistik.

Prislista gäller fr.o.m den 1 juni 2016 och avser uppdrag i Jämtland.
Reservation för ändringar. Alla priser exkl. moms.

Bokning av flisningsuppdrag görs lättast direkt med Oskar Kallström 073-0510556 eller oskarkallstrom@hotmail.com.