Prislista biobränsle

Prislista biobränsle

Kvarnmon Flis AB köper in biobränsle som ligger vid väg enligt från tid till annan gällande prislista.

Sidan uppdateras med nya priser inom kort

Bränsleved

X kr/m3 fub
Torrhalt över 55 %. Minimivolym 40 m3 fub. Avstånd till Lugnvik mindre än 5 mil.

Träddelar

X kr/ton
Pristillägg
Om torrhalten överstiger 60 % + 40 kr
Om torrhalten överstiger 70 % + 70 kr

Vid torrhalt under 50 % sker avdrag med 20 kr/ton. Minimikravet på torrhalt är 45 %. Avstånd till Lugnvik mindre än 2 mil. Vid längre avstånd än 2 mil sker reduktion med 20 kr/mil/ton. Minimivolym 30 ton.

Grot

X kr/ton
Pristillägg
Om torrhalten överstiger 60 % + 40 kr
Om torrhalten överstiger 70 % + 70 kr

Vid torrhalt under 50 % sker avdrag med 20 kr/ton. Minimikravet på torrhalt är 45 %. Avstånd till Lugnvik mindre än 2 mil. Vid längre avstånd än 2 mil sker reduktion med 20 kr/mil/ton. Minimivolym 30 ton.

Definitioner och mätning

Grot = grenar och toppar. Träddelar = Okvistade barr- och lövträd.
Bränsleved = Kvistad stamved. Alla trädslag..
Materialet skall vara fritt från metall, stenar och jord.
Bränsleveden travmäts i normalfallet av VMF Nord vid mottagningsplatsen.
Grot och träddelar viktmäts vid mottagningsplatsen.

Upplag

Vid längre avstånd än 20 km från Lugnvik förutsätter priserna på träddelar och grot ovan att vi kan flisa direkt i traktortåg. D.v.s. utrymmet framför vältan ska vara minst 8 meter och tåla traktortransport.

Denna prislista gäller för nya leveransavtal fr.o.m. X. Reservation för prisjusteringar. Alla priser exkl. moms.