Parkgallring

Parkgallring

Kvarnmon Flis AB utför parkgallringar i bebyggelsenära skogsområden.

Metodbeskrivning:

  • En gles och vacker blandskog tillskapas där solen får nå marken.
  • Huvuddelen av allt avverkat material bortforslas.

Effekter

  • Skogen blir lätt tillgänglig att gå i.
  • Efter några år blir det mycket bär i skogen.
  • Skogen känns tryggare att vistas i.
  • Skogen blir vackrare att se på.

Kompletternde åtgärder

  • Dikesrensning.
  • Bygge av broar.
  • Vägrestaureringar.
  • Plantering av kompletterande träd. T.ex. hängbjörk, lärk och rönn.