Övriga tjänster och produkter

Övriga tjänster och produkter

Cervaroll behandling hjälper mot hungriga älgar

Viltskydd – Älg

Med stor framgång har vi under flera år viltskyddat våra tallplanteringar med Cervaroll behandling. (Älgbetningen har minskat betydligt) 
Nu utför vi dessa även för andra skogsägare

Viltskydd – Sork

Under 2012 startade vi ett projekt där vi satt upp över 100 st holkar för pärlugglor vid nyplanterade områden.

Röjning

Kvarnmon AB utför manuell röjning av ungskogar.

Spån

Kvarnmon AB säljer supertorr kutterspån i vagnslaster om 45 m3s. Lämplig som bl.a strö till husdjur.

Utvecklingsprogram

Kvarnmon Flis AB kan ta fram ett komplett utvecklingsprogram för ett skogsskifte innehållande t.ex. slutavverkningar, blädningar, energigallringar, gallringar, röjning, dikesrensning, väginvesteringar och viltskydd. Som underlag för utvecklingsprogram kan tidigare upprättad skogsbruksplan ligga.