Skogsutvekling

Skogsutvekling

Vi genomför avverkning, flisning och transp

Kvarnmon FLis AB är ett skogsdrivningsföretag som bedriver förvaltning av egna och andras skogar.

Bolaget har utvecklat en komplett logistik med maskinsystem för bioenergi från växande träd i skogen till färdig flis i värmeverkens inmatningsfickor.

Bolaget har utvecklat egna metoder för energigallringar, vägröjningar
och restaureringar av konfliktavdelningar/rabbskog.

Vill du veta mera kontakta oss.