Skogsutveckling

Skogsutveckling

Vår nya huggbil för smart logistik och miljö

Vi genomför avverkning, flisning och transporter

Kvarnmon Flis AB är ett skogsdrivningsföretag som bedriver förvaltning av egna och andras skogar.

Bolaget har utvecklat ett komplett system för bioenergi från växande träd i skogen till färdig flis i värmeverkens inmatningsfickor.

Bolaget har utvecklat egna metoder för energigallringar, vägröjningar
och restaureringar av konfliktavdelningar/rabbskog.

Vill du veta mera kontakta oss.