Skogsutvekling

Skogsutvekling

Vi tar ansvar för hela logistikkkedjan

Kvarnmon AB är ett skogsföretag som bedriver förvaltning av egna och andras skogar.

Bolaget har utvecklat en komplett logistik med maskinsystem för bioenergi från växande träd i skogen till färdig flis i värmeverkens inmatningsfickor.

Under eldningssäsongen 2012/2013 levererades ca 32.000 ton eller
ca 80 GWh till ett 20-tal pannor i Jämtland.

Bolaget har utvecklat egna metoder för energigallringar, vägröjningar och restaureringar av konfliktavdelningar/rabbskog.