Skogsutvekling

Skogsutvekling

Vi tar ansvar för hela logistikkkedjan

Kvarnmon AB är ett skogsföretag som bedriver förvaltning av egna och andras skogar.

Bolaget har utvecklat en komplett logistik med maskinsystem för bioenergi från växande träd i skogen till färdig flis i värmeverkens inmatningsfickor.

Under eldningssäsongen 2013/2014 levererades ca 40.000 ton eller
ca 110 GWh till ett 20-tal pannor i Jämtland och södra Lappland.

Bolaget har utvecklat egna metoder för energigallringar, vägröjningar
och restaureringar av konfliktavdelningar/rabbskog.